Red Sunny Court!

Meer groen, minder bebouwing!Berichtgeving in de media over bouwplannen in Sunny Court!


https://www.denhaagcentraal.ne t/nieuws/protest-tegen-woningb ouw-bij-groene-oase-in-duinoor d/

https://denhaagfm.nl/2020/08/1 7/partij-voor-de-dieren-groenl inks-d66-en-vvd-zijn-tegen- mogelijke-bebouwing-sunny- court/

https://denhaag.partijvoordedi eren.nl/nieuws/haagse- partijen-in-de-bres-voor- sunny-court

https://dagblad070.nl/Politiek /sunny-court-dient-te-worden- beschermd

https://denhaag.notubiz.nl/doc ument/9060585/1/RIS306073%20Be bouwing%20bij%20Sunny%20Court

https://denhaagfm.nl/2020/10/07/petitie-voor-behoud-van-stadspark-sunny-court-bijna-1-400-ondertekend/

https://konkreetnieuws.nl/2020/10/sunny-court-tiny-forest-avant-la-lettre-in-gevaar/ 

De Scheveninger 25 augustus 2020